Jag vill även göra skillnad på arbetsplatser. Från att ge medarbetare självkänsla till att ta tag i sin egen hälsa. Jag vill få företag att prioritera värden som ork, energi och hälsa, Människor som mår bra, presterar bättre. Arbetslivet måste skapa förutsättningar för att människor ska må bra och våga byta mönster. De måste börja involvera hälsofrågor i företagsstrukturen och hitta en gemenskap i må bra aktiviteter. Börjar man frigöra tid och utrymme för dessa frågor för sina medarbetare, så skapar det mer engagemang och energi för arbetsuppgifterna. 

Friska medarbetare

Att som medarbetare på en arbetsplats känna till företagets mål och syften, är en förutsättning för att gott resultat och arbetsklimat. Jag brinner för dessa frågor och delar gärna med mig av mina erfarenheter och kunskaper, så att era mål och syften blir tydliga på er arbetsplats.

Jag har hjälpt olika personalgrupper med att t.ex. ta fram en värdegrund, där alla medarbetare får möjlighet att känna sig delaktiga och betydelsefulla.

Söker ni inspiration?
Boka gärna ett förutsättningslöst möte, så ni kan presentera era önskemål och jag utformar föreläsningen/konsultuppdraget utifrån era behov och önskningar. 

Friska medarbetare kan vara företagets viktigaste framgångsfaktor. Det visar allt fler undersökningar och studier, och det blir också en allt tydligare insikt hos företagsledare i alla branscher. Från att ha varit ett särintresse för en hälsointresserad skara, har nu insikten om värdet av en hälsosam livsstil etablerat sig som en självskriven del av hela vårt samhälle.


Studier visar på att näringslivet har upp till tiotals miljarder att vinna på att medarbetare, inte bara håller sig friska, utan även börjar röra på sig mer i syfte att öka syreupptagningsförmågan och därmed orken och prestationsförmågan. Det går helt enkelt inte att vara effektiv under en hel arbetsdag, utan att balansera tillvaron med aktivitet, vila, kost och träning.